Campaign Image Tablet

WORLD AiDS DAY 2023

Ieder jaar vragen we op 1 december, World Aids Day, meer aandacht voor hiv, omdat er anno 2023 nog altijd veel onwetendheid en clichés heersen over het virus. Hierdoor blijven mensen met hiv blootgesteld aan een hardnekkig en pijnlijk stigma. Reden genoeg om ook dit jaar achter een nieuwe sensibiliseringscampagne te staan met een glasheldere boodschap “Nog steeds op zoek naar hiv?”

De campagne

Nog steeds op zoek naar HIV?

n=n

wasda?

De voorbije 40 jaar heeft de wetenschap niet stilgezeten in de strijd tegen hiv.1 Vandaag beschikken mensen met hiv in België over eenvoudige behandelingen die voor een complete onderdrukking van het hiv-virus in hun bloed kunnen zorgen.2 Wie zijn of haar behandeling correct opvolgt, onderdrukt het hiv-virus in die mate dat het niet meer detecteerbaar en dus ook niet meer overdraagbaar§ is.3

n=n

geweldig!

Helaas is dit fantastische nieuws nog altijd onvoldoende gekend bij het grote publiek. Vandaar de campagne die dit jaar gesymboliseerd wordt door mensen die turend door een enorm vergrootglas op zoek zijn naar hiv. Dat dit weinig zin heeft wordt meteen duidelijk met de definitie van ‘n=n‘, nl dat een gepaste behandeling het virus niet detecteerbaar maakt en dus niet overdraagbaar. Met deze glasheldere taal willen we het gebrek aan kennis over hiv tegengaan. We hopen daardoor de vooroordelen en stigma te kunnen verminderen voor mensen met hiv.

Stigma in 2023, echt waar?

De vooruitgang die de wetenschap in de strijd tegen het hiv-virus geboekt heeft, is enorm. De huidige medicatie is doeltreffender, gemakkelijker beschikbaar en eenvoudiger in te nemen. De levenskwaliteit van mensen met hiv is er dan ook sterk op vooruitgegaan. Maar het stigma, dat blijft, ook al is het niet meer van deze tijd.

Een deel van het grote publiek blijft denken dat hiv erg besmettelijk is of dat je het virus enkel oploopt door slechte keuzes te maken. Soms zien mensen met hiv hun omgeving afstand nemen, letterlijk en figuurlijk. Ze kunnen zich dan eenzaam en geïsoleerd voelen. In andere gevallen internaliseren ze het stigma en gaan zich schuldig of angstig voelen, waardoor ze geen beroep durven doen op de nodige zorg.

Stigma rond hiv kan leiden tot:

 • Ontslag en werkloosheid
 • Zinloos geweld
 • Uitsluiting en marginalisering
 • Minder kwalitatieve gezondheidszorg
 • Onvoldoende therapietrouw

Frustrerend is het – en zeer onterecht. Daarom willen we n=n of niet meetbaar = niet overdraagbaar tot de algemene kennis van het grote publiek laten behoren. Bij een aanhoudende niet meetbare virale lading is het virus niet detecteerbaar in het bloed en wordt het niet meer overgedragen§. Die wetenschappelijke bewijzen bestaan intussen al meerdere jaren.3,4
Hoog tijd dat ze deel uitmaken van onze algemene kennis.

niet detecteerbaar
= niet overdraagbaar

n=n5

Niet detecteerbaar = Niet overdraagbaar. Of n=n.

Een simpele boodschap met een grote impact, want wie zijn hiv-behandeling correct volgt, kan het virus in die mate onderdrukken dat het niet detecteerbaar wordt in het bloed. Na zes maanden kan het virus ook niet overgedragen worden via een seksuele relatie of van de moeder tot de baby (zonder borstvoeding).3,4*

Weg met de mythes en fabeltjes van weleer.  Je kan iemand met hiv de hand of een knuffel geven. Je kan samen koffiedrinken of aan grootse projecten werken. En er de vruchten van plukken. Want n=n.

*0 transmissie voor 5482 moeders op continue antiretrovirale behandeling vanaf de conceptie en met een niet-detecteerbare virale lading bij de bevalling. Geen enkele baby kreeg borstvoeding en ze kregen allemaal neonatale profylactische behandeling.4

Feiten en cijfers uit België 6

In 2021 werden 781 nieuwe diagnoses vastgesteld.

 • In 2021 waren er in België naar schatting 19.177 mensen die met hiv leefden,
 • van die 19.177 patiënten werd 94% gediagnosticeerd,
 • van die 94% kreeg 89% antiretrovirale (anti-hiv) behandelingen
 • en van die 89% had 97% een niet-meetbare virale lading. Dit wil zeggen dat het hiv-virus niet meer in hun bloed te meten is, en dus niet overdraagbaar§ is.

Hoe kan HIV overgedragen worden?

Hiv kan zich bevinden in bloed, sperma en voorvocht, vaginaal vocht en moedermelk. Als deze lichaamsvochten in contact komen met iemands bloedbaan of slijmvliezen, is er kans op hiv-overdracht. Dit kunnen de slijmvliezen zijn in de mond, anus, vagina en op de penis.7
2023 = Einde van stigma?

En nu? 

Tegen 2030 streeft men naar het einde van aids wereldwijd.8

‍Om dat doel te bereiken stelde UNAIDS in 2014 concrete wereldwijde doelstellingen vast die nodig waren om de aids-epidemie in te dijken.

De 90-90-90 doelen werden opgesteld met 2020 als deadline:

90%

van alle mensen met hiv moeten hun hiv-status kennen.

90%

van alle mensen met een gediagnosticeerde hiv-infectie moeten een duurzame antiretrovirale (anti-hiv) therapie krijgen.

90%

van alle mensen die antiretrovirale therapie krijgen, moeten een onderdrukking van de virale lading bereikt hebben, d.w.z. dat het hiv-virus zodanig onderdrukt is hun bloed dat het niet meer meetbaar is.

Hoewel België, naast verschillende andere landen, deze doelen bereikt heeft in 20206, is er wereldwijd nog werk aan de winkel. En ook in België zelf zijn er verdere inspanningen nodig. Daarom heeft UNAIDS in 2021 nieuwe doelstellingen bepaald die tegen 2025 moeten bereikt worden. Nu wordt er gestreefd naar 95-95-95, en wordt er een bredere kijk gehanteerd. Een bijkomend doel is dat tegen 2025 minder dan 10% van de mensen met hiv stigma en discriminatie zouden ervaren.9

En dat brengt ons weer bij deze campagne: door meer duidelijkheid te creëren, willen we de vooroordelen doorbreken, waardoor er minder stigma en discriminatie is tegenover mensen met hiv.

CONTACTGEGEVENS

MSD Belgium
msdbelgium@msd.com

Gilead Sciences
BR.Reception@gilead.com

ViiV Healthcare
be.viiv@viivhealthcare.com

 

§via een seksuele relatie of van moeder tot baby (zonder borstvoeding)

 

AFKORTINGEN

aids = acquired immunodeficiency syndrome;
hiv = human immunodeficiency virus;
UNAIDS = Joint United Nations Programme on HIV/AIDS.

REFERENTIES

 1. https://aidsfonds.nl/over-hiv-aids/wat-zijn-hiv-en-aids/ Laatst geraadpleegd oktober 2023.
 2. https://www.allesoverseks.be/hiv-en-aids-behandelen Laatst geraadpleegd oktober 2023.
 3. Rodger AJ, et al. Lancet 2019; 393: 2428–38.
 4. Sibiude J, et al. Update of Perinatal Human Immunodeficiency Virus Type 1 Transmission in France: Zero Transmission for 5482 Mothers on Continuous Antiretroviral Therapy From Conception and With Undetectable Viral Load at Delivery. Clin Infect Dis. 2023 Feb 8;76(3):e590-e598. doi: 10.1093/cid/ciac703.
 5. https://www.allesoverseks.be/hiv-en-virale-lading Laatst geraadpleegd oktober 2023.
 6. https://www.sciensano.be/sites/default/files/rapport_hiv_2022_nl.pdf Laatst geraadpleegd oktober 2023.
 7. https://aidsfonds.nl/over-hiv-aids/wat-zijn-hiv-en-aids/hoe-loop-je-hiv-op/ Laatst geraadpleegd oktober 2023.
 8. https://files.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2014/90-90-90_en.pdf  Laatst geraadpleegd oktober 2023.
 9. https://aidstargets2025.unaids.org – Laatst geraadpleegd oktober 2023.

VU: ViiV Healthcare srl/bvba Site Apollo – Avenue Pascal 2-4-6 – 1300 Wavre Belgium | NP-BE-HVU-WCNT-230004 – November 2023.
Gilead Sciences BV/SRL – Park Lane, Culliganlaan 2D, 1831 Diegem | BE-UNB-0966 – November 2023.
MSD Belgium BV, Vorstlaan 25 – 1170 Brussel | BE-NON-01895 Date of last revision: 11/2023